top of page
025escentre2021_edited.jpg

READAPTACIÓ ESPORTIVA

La readaptació esportiva és un procés que té com a objectiu ajudar els esportistes a recuperar-se d'una lesió i a tornar al seu millor nivell, tant de rendiment físic com esportiu.

 

Aquest procés implica una sèrie de fases i tècniques dissenyades per assegurar que l'esportista no només es recuperi completament de la lesió, sinó que també minimitzi el risc de recaiguda.

Les principals fases de readaptació esportiva en el nostre centre de fisioteràpia són:

1) Valoració i Diagnòstic 

El nostre fisio realitza una avaluació exhaustiva per determinar la gravetat de la lesió, així com les capacitats físiques de l'esportista. Això pot incloure exàmens mèdics, tests funcionals i avaluacions de força i flexibilitat.​

2) Rehabilitació a Palma de Mallorca

 En aquesta fase es treballa per restaurar la funció normal de la part lesionada a través de teràpies físiques, exercicis de mobilitat, i tècniques de control del dolor. Això pot incloure fisioteràpia, massatges, electroteràpia i altres modalitats terapèutiques.

3) Readaptació Funcional

Un cop la lesió ha començat a millorar, es passen a exercicis més específics que imiten els moviments i les exigències de l'esport. Això inclou treball de força, resistència, coordinació i agilitatspecífiques per a l'esport en qüestió.

4) Entrenament Específic

En aquesta fase de readptació esportiva, l'esportista torna progressivament a l'entrenament normal, però amb un seguiment estret del millor fisioterapeuta de Mallorca per assegurar que el cos està responent correctament i que no hi ha risc de recaiguda. Els exercicis són molt similars als de la competició, però amb un augment gradual de la intensitat.

5) Reintegració a la
Competició

L'esportista comença a participar novament en competicions, però amb un seguiment continu per part de del fisioterapeuta per garantir que la recuperació es manté estable i que no es produeixen noves lesions.

bottom of page